Skip to main content

Sertifikacija

Centar za ispitivanje namirnica d.o.o. je u 2011. godini proširio svoju delatnost formiranjem Službe za sertifikaciju.

Glavni cilj sertifikacionog tela je da pruži poverenje domaćim proizvođačima i potrošačima da proizvod, proces ili usluga, ispunjava zahteve specificirane nacionalnim zakonodavstvom i međunarodnim standardima.

Centar je od strane Akreditaciong tela Srbije akreditovan za obavljanje poslova sertifikacije proizvoda u organskoj proizvodnju u skladu sa standardom SRPS EN ISO/IEC 17065:2016. U skladu sa istim standardom Centar je akreditovan i za sertifikaciju proizvoda sa oznakom geografskog porekla.

I GEOGRAFSKO POREKLO

Rešenjem Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede br. 119-01-4/15/2020-09 od 28.10.2020. godine Centar za ispitivanje namirnica d.o.o. je ovlašćen za vršenje poslova kontrole kvaliteta i posebnih svojstava poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa oznakama geografskog porekla.

II ORGANSKA PROIZVODNJA

Rešenjem Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodprivrede broj 320-10-05630/2022-08 od 05.12.2022.g. Centar za ispitivanje namirnica d.o.o. je ovlašćen za vršenje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji za 2023.godinu.

Preuzmite zahtev za sertifikaciju:

Geografsko poreklo

Za sve informacije o cenama usluga kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji, kao i kontrole kvaliteta i posebnih svojstava poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa oznakama geografskog porekla, zainteresovani se mogu pisanim putem obratiti Službi za sertifikaciju na e-mail adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili usmeno na sledeće brojeve telefona:

+381 11 2625-077 lok. 290+381 69 8268-349