Skip to main content

Biološko-biohemijska ispitivanja

Određivanje sadržaja mikotoksina
 • žitarice i proizvodi
 • jezgrasto voće
 • sušeno voće
 • uljarice
 • začini
 • kafa
 • mleko
 • voćni sokovi
 • hrana za životinje
Određivanje sadržaja melamina
 • mleko i proizvodi koji sadrže mleko
Ispitivanje prisustva glutena
 • dijetetske namirnice
 • namirnice uobičajenog sastava
Detekcija i kvantifikacija genetski modifikovanih organizama (GMO)
 • hrana i hrana za životinje biljnog porekla
Identifikacija vrsta mesa
 • meso i proizvodi od mesa
Određivanje rezidua antibiotika i sulfonamida
 • mleko i proizvodi
 • meso i proizvodi
 • riba i proizvodi
 • med i proizvodi
 • jaja i proizvodi
 • hrana za životinje
Određivanje rezidua kokcidiostatika
 • meso
 • jaja
 • hrana za životinje