Skip to main content

Ukupan broj bakterija

Broj aerobnih bakterija (Broj aerobnih mezofilnih bakterija)

Kako samo ime kaže, u ovu grupu pripadaju sve aerobne bakterije koje rastu na temperaturi 30°C u toku 72 sata.

Ovaj parametar je osnova provere valjanosti nekog predhodno sprovedenog postupka termičke obrade (pasterizacija, sterilizacija), kao i dodatni parametar uz familiju Enterobacteriacea kod provere higijene procesa proizvodnje.

Na podlozi za ukupan broj izrašće i patogene i nepatogene bakterije, ali i kvasci i plesni, ali sve nekarakteristično. 

Preporučen ukupan broj bakterija zavisi od vrste, grupe hrane. termičke obrade. Preporučene vrednosti postoje propisane u svetu u odnosu na kvalitet proizvoda i način proizvodnje. Danas je jedan od osnovnih parametara koji se može koristiti za određivanje roka upotrebljivosti hrane.

Metoda ispitivanja: ISO 4883