Skip to main content

Kvasci

Kvasci su jednoćelijski mikroorganizmi koji se nalaze u zemlji, vodi, vazduhu, na biljkama, koži i sluzokožama životinja, naročito u ustima, delovima probavnog i urogenitalnog sistema. Neki od njih koriste se kao radni mikroorganizmi ili starter kulture u prehrambenoj industriji, npr. u proizvodnji pekarskih i konditorskih proizvoda, piva i dr.

Temperatura za rast (°C)

Osetljivost na pH

Osetljivost

na kiseonik

Osetljivost na

NaCl

Osetljivost na

aktivnost vode (aw)

Min ~ 0

Max 60

Optim. 25- 30

min 2,0

max 8,0

Optim. 4,0-5,0

Fakultativni anaerob

Toleriše konc. CO2 5-8%

Raste na konc. do 20% NaCl (osim određenih sojeva koji trpe i veću konc.)

Min 0.60

Max 0.90

 

 

 

Hrana koja može biti izvor agensa:

Kvasci će da se razviju u hrani sa nižom pH kao i u vakumiranoj hrani. Prouzrokovači su kvara različitih životnih namirnica, pogotovo kiselih i slatkih. Javljaju se u pekarskoj i konditornoj proizvodnji najčešće.

Faktori koji doprinose pojavi bolesti:

Dejstvom kvasaca (vrenjem u prisustvu vazduha) gubi se veći deo organske materije, smanjuje se hranjiva vrednost hrane i stvaraju uslovi za razvoj i delovanje drugih mikroorganizama koji štetno deluju na organizam.

Karakteristike bolesti:

Glavni put infekcije čoveka je inhalacijom spora, ali moguće je i ingestijom hrane koja sadrži ove spore. Tokom metaboličkih procesa kvasci stvaraju štetne materije (toksine) koje nepovoljno utiču na imuni sistem, smanjuju odbrambene sposobnosti organizma i omogućavaju infekcije drugim mikroorganizmima (imunosupresivno dejstvo).

Kontrolne mere:

Adekvatno čuvanje i pakovanje namirnica, pridržavanje roka upotrebe naznačenog na pakovanju proizvoda.

Metoda ispitivanja: ISO 21527-1, 2.