Skip to main content

Escherichia coli

Escherichia coli  je bakterija  iz roda Escherichia i porodice Enterobacteriaceae i široko je rasprostranjena u prirodi. Pripada grupi bakterija  koje su normalni stanovnici creva mnogih životinja i ljudi, gde pomažu u varenju hrane. Ubraja se u grupu tzv. koliformnih bakterija, tj. bakterija koje se redovno ili veoma često nalaze u ljudskoj stolici i koje pri sanitarnim pregledima vode za piće i namirnica služe kao indikatori fekalne kontaminacije. Međutim, neke mogu izazvati krvavi proliv. Jedna od njih je E. coli O157: H7. Kod nekih ljudi, ovaj tip E.coli takođe može izazvati tešku anemiju ili otkazivanje bubrega, što može dovesti do smrti.

Temperatura za rast (°C)

Osetljivost na pH

Osetljivost

na kiseonik

Osetljivost na

aktivnost vode (aw)

min ~ 0

max 46

optim. 37

( temperaturi od 60°C  ih uništava u trajanju od 15 minuta)

 

Optim. 4,3

 

 

Aerob i fakultativni anaerob

 

Optim. 0.93

 

Hrana koja može biti izvor agensa:

  1. coli može dospeti u meso tokom njegove obrade. Ako se zaraženo meso ne skuva na 160 ° C, bakterije mogu da prežive. Ovo je najčešći način zaraze. Svaka hrana koja je bila u kontaktu sa sirovim mesom može se zaraziti. Bakterije mogu da se prošire iz vimena krave u mleko. Sirovo voće i povrće, kao što je zelena salata, klice, ili nepasterizovano jabukovo sirće i nepasterizovani sokovi koji su došli u kontakt sa izmetom zaraženih životinja.

Faktori koji doprinose pojavi bolesti:

 Najčešći način prenosa je sa čoveka na hranu i sa hrane na čoveka, jer zdravi ljudi, ali i oboleli masovno izlučuju ove bakterije, a one se redovno nalaze i na rukama i odeći obolelih. Oboljenja koje izaziva E. coli uvek su u vezi i sa lošim higjenskim uslovima života, kao i pripremanja hrane

Karakteristike bolesti:

Simptomi zaraze najčešće zavise od toga u kojem se dijelu organizma bakterija nalazi, gdje je došlo do upale i koji soj E.Coli je u pitanju. Prvi simptomi nastupaju u razdoblju od 10 sati do 8 dana nakon zaraze. Najčešći simptomi su: jak bol u želucu i grčevi, povraćanje, proliv, krvava stolica. Infekcija traje obično oko 10 dana i nema značajnijeg povećanja temperature. Kod zaraze sojem E.coli O157:H7 pojavljuju se visoka temperatura, krv u stolici i/ili urinu, zaražena osoba pati od niskog broja trombocita, anemije, a često dolazi do otkazivanja bubrega. Kada E.Coli uzrokuje upalu mokraćnog kanala, javljaju se povišena temperatura, pojačano i otežano mokrenje, peckanje prilikom mokrenja, bol u mokraćnoj bešici i krv u urinu.

Kontrolne mere:

  1. coli može se zaustaviti adekvatnim termičkim tretmanom namirnica, i povećanim higijenskim merama u pogonima prehrambene industrije, praćenjem zdravstvenog stanja radnika i održavanja higijene radnika, njihove odgovarajuće opreme za rad, do održavnja higjene svih uređaja, aparata i prostorija. Namirnice u kojima je moguće prisustvo E. coli obavezno je termički obraditi, najčešće pasterizacijom.

Metoda ispitivanja: ISO 16649-2