Skip to main content

Campylobacter jejuni

Mikroaerofilan, veoma sitan, u obliku zapete izrazito pokretan i Gram negativan štapić.

Nalazi se kao stanovnik u crevima mnogih životinja. Bakterija prijanja uz zid creva, razara ga i proizvodi toksin koji izaziva bolest. Za oboljevanja ljudi značajne su dve vrste: C.fetus i C.jejuni. Nalazi se u životnoj sredini, uključujući vodu, kanalizacione vode, naročito iz objekata za klanje živine. Campylobacter je osetljiv na toplotu i uobičajene dezinficijense, tako da ga uništavaju pasterizacija mleka, odgovarajuća termička obrada mesa i hlorisanje vode, a smrzavanje može smanjiti njegovu koncentraciju u određenoj namirnici.

Temperatura za

rast (°C)

Osetljivost na

pH

Osetljivost na

kiseonik

Osetljivost

na NaCl

Osetljivost na

aktivnost vode (aw)

ne raste <28,

slabo preživljava na 20, ali ipak 15 dana može da preživi na 12º C; topt 37-45

min  5.5 - 5.8 pHopt 6.5 - 7.5

mikroaerofil za dobar rast zahteva 5-10% O2 i 3-5% CO2

 

ne raste u

3.5% NaCl

  vrlo osetljiv na    dehidraciju za    vreme hlađenja

 

Hrana koja može biti izvor agensa:

Prvenstveno meso živine, ali i sirovo mleko.             

Faktori koji doprinose pojavi bolesti:

Konzumacija sirovog mesa i mleka; neadekvatna pasterizacija ili kuvanje hrane.

Karakteristike bolesti:

Inkubacija je uglavnom 2-5 dana, sa simptomima glavobolje, malaksalosti, groznice, dijareje i bola u stomaku. Gastrointestinalni oblik - odlikuje se naglim početkom, povišenom temperaturom, glavoboljom, bolovima u mišićima. Zatim bolesnik dobija bolove u trbuhu, sa povraćanjem, učestalim prolivastim stolicama. Stolice su vodenaste, neprijatnog mirisa sa primesama krvi i sluzi pa čak i gnoja. Broj stolica se kreće od 10 - 20 za jedan dan. Ovaj oblik se obično održava 3 - 5 dana.

Septični oblik - javlja se kod male dece, a ređe kod odraslih. Odlikuje se septičnim temperaturama,. Pored ovih simptoma moguća je pojava meningitisa - zapaljenje moždanih opni ili peritonitisa - zapaljenje trbušne maramice

Kontrolne mere:

Adekvatna toplotna obrada sirove hrane; sprečiti unakrsnu kontaminaciju hrane koja je već spremljena za jelo; pasterizacija mleka.

Metoda ispitivanja:  ISO 10272-1