Skip to main content

Bacillus cereus

Fakultativno anaerobni štapić koji formira spore; nalazi se u zemljištu i vegetaciji, kao i u stolici kod 15% zdravih ljudi.

Temperatura

za rast (°C)

Otpornost na

temperaturu 71°C

Osetljivost na

pH

Osetljivost na

kiseonik

Osetljivost na

aktivnost vode (aw)

min     5

max   45 - 55 topt     28 - 35

 

veg. ćelije    - spore          +

 

min 4.35 - 4.9 max 9.3

 

fakultativni anaerob

 

min 0.950

 

Hrana koja može biti izvor agensa:

  • "Dijareja" tip bolesti (toksikoinfekcija) - kuvano meso, supe, povrće, sosevi…
  • "Emetički" tip bolesti (intoksikacija) - uglavnom pržen ili kuvan pirinač

Faktori koji doprinose pojavi bolesti:

Držanje kuvane hrane na sobnoj temperaturi ili iznad nje ili držanje u velikim posudama u frižideru, pa posle ponovne upotrebe, podgrevanje na nižim temperaturama (u mikrotalasnoj), konzumiranje hrane nekoliko sati nakon njenog pripremanja, posle držanja hrane na sobnoj temperaturi.

Karakteristike bolesti:

  • "Dijareja" tip bolesti (toksikoinfekcija) - inkubacija 6-15 h; simptomi uključuju vodenastu dijareju, bol u stomaku i grčeve i nauzeju, bez povraćanja.
  • "Emetički" tip bolesti (intoksikacija) - inkubacija je manja od 1-6 h; simptomi uključuju nauzeju, povraćanje, grčeve i dijareju. Samo neki sojevi stvaraju ovaj toksin, koji je izuzetno otporan na toplotu.

Kontrolne mere:

Držati hranu na temperaturi višoj od 60° C, sve do serviranja ili brzo hladiti hranu na ispod 10º C, ako se skladišti. Hladiti hranu u manjim delovima.

Metoda ispitivanja:    ISO 7932