Skip to main content

Standard kvaliteta

U cilju što kompententnijeg rada, centar je među prvim laboratorijama s ovoga prostora prepoznao značajnost primene standarda kvaliteta u svom radu. Već sada daleke 1998. godina započeo je rad na njegovoj primeni što je i rezultiralo rešenjem br 01-14/2001 od 11. septembra 2001. godine dodeljenog od Jugoslovenskog akreditacionog telo (JUAT) da Centar ispunjava uslov o radu laboratorije za ispitivanje u skladu sa JUS ISO/IEC uputstvom 25 i JUS EN 45001. Od tada pa nadalje Centra redovno unapređuje i prati nove zahteve za obezbeđivanjem njegovog kvaliteta rada, što i potvrđuje u redovnim godišnjim proverama Akreditacionog tela Srbije. Centar momentalno od strane Akreditacionog tela Srbije posedujeodluku o akreditaciji standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017) br. 01-016 od 06. novembra 2022. koje važi do 05. novembra 2026. godine. Obim akreditacije laboratorije Centra je veliki kako po vrstama namirnica koje se ispituju, tako i po parametrima ispitivanja.

U cilju provere tačnosti dobijenih rezultata laboratorijskih ispitivanja, što je jedna od obaveza u sprovođenju kvaliteta rada, Centar učestvuje u međulaboratorijskim uporednim ispitivanjima (Laboratory Proficiency Testing) kako u inostranstvu, tako i u našoj zemlji. Od sredine 2003. godine Centar redovno učestvuje u međulaboratorijskom ispitivanju koje organizuju kontrolne referntne laboratorije Evropske unije. U navedenim uporednim ispitivanjima dobijeni rezultati pokazali su najviši stepen tačnosti, čime se Centar svrstava u red pouzdanih laboratorija.

Imajući u vidu Strategiju u oblasti bezbednosti hrane, Centar pruža i usluge implementacije Sistema analize rizika i kontrole kritičnih tačaka - HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) proizvođačima i distributerima sirovina za proizvodnju namirnica, namirnica i hrane, kao i turističko-ugostiteljskim objektima.

Prateći želje korisnika i raspoložive resurse Centar obavlja i poslove sertifikacije proizvoda u organskoj proizvodnji i sertifikaciju proizvoda sa oznakom geografskog porekla u skladu sa standardom SRPS EN ISO/IEC 17065:2016), što je, od strane Akreditacionog tela Srbije i potvrđeno odlukom o akreditaciji br. 04-023 od 30.06.2022. do 29.06.2026. godine. Centar je ovlašćen za vršenje poslova kontrole kvaliteta i posebnih svojstava poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa oznakama geografskog porekla Rešenjem Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede br. 119-01-4/15/2020-09 od 28.10.2020. godine.