Skip to main content

Izjava o politici kvaliteta

Centar za ispitivanje namirnica d.o.o., Beograd, kao organizacija sa dugogodišnjom iskustvom u delatnosti bezbednosti hrane, je trajno opredeljen da održava visoke standarde i kvalitet u svim svojim delatnostima, i stalno unapređuje svoj renome i ugled.

Ovo opredeljenje ostvarujemo primenom definisane

Osnovne delatnosti Centra za ispitivanje namirnica d.o.o., Beograd, su laboratorijska ispitivanja i sertifikacija proizvoda

Centar za ispitivanje namirnica d.o.o. (u daljem tekstu: Centar), Beograd, je nezavisna, samostalna organizacija sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti uzorkovanja, ispitivanja hrane i hrane za životinje i sertifikacije proizvoda. 

 

Delatnosti laboratorijskih aktivnosti koje Centar obavlja su: 

 • Mikrobiološka ispitivanja hrane i hrane za životinje (sirovine, poluproizvodi, gotovi proizvodi i komponente koje ulaze u njihov sastav), provera higijene u proizvodnji i prometu (uzorci sa trupova i površina koji dolaze u kontakt sa hranom) i predmeta opšte upotrebe (kozmetičkih proizvoda, predmeta koji dolaze u kontakt sa kožom ili sluzokožom i sirovina);
 • Senzorska ispitivanja hrane i hrane za životinje (sirovine, poluproizvodi, gotovi proizvodi i komponente koje ulaze u njihov sastav);
 • Parazitološka ispitivanja mesa i proizvoda od mesa svinja, kopitara, divljači, riba, i njihovih proizvoda;
 • Hemijska, fizičko-hemijska i fizička ispitivanja hrane i hrane za životinje (sirovine, poluproizvodi, gotovi proizvodi i komponente koje ulaze u njihov sastav);
 • Imuno-hemijska ispitivanja hrane i hrane za životinje (sirovine, poluproizvodi, gotovi proizvodi i komponente koje ulaze u njihov sastav);
 • Genetička ispitivanja hrane i hrane za životinje (sirovine, poluproizvodi, gotovi proizvodi i komponente koje ulaze u njihov sastav);
 • Biološka ispitivanja hrane;
 • Fizičko-hemijska i fizička ispitivanja materijala i predmeta koji dolaze u kontakt sa hranom, kozmetičkih proizvoda, detergenenata, i drugih sredstava za opštu upotrebu i održavanje higijene, igračaka, materijala i predmeta koji dolaze u kontakt sa kožom ili sluzokožom i sirovina;
 • Uzorkovanje hrane i hrane za životinje (sirovina, poluproizvoda, gotovih proizvoda i komponenti koje ulaze u njihov sastav) i uzorkovanje uzoraka sa trupova i površina koje dolaze u kontakt sa hranom.

Delatnost sertifikacije proizvoda Centra obuhvata aktivnosti koje se sprovode u cilju pružanja poverenja, svim zainteresovanim stranama, da proces/proizvod ispunjava zahteve specifirane šeme sertifikacije. Sertifikacione telo Centra obavlja sertifikacione aktivnosti u sledećim šemama:

 • sertifikacije proizvoda organske proizvodnje;
 • sertifikacije poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa oznakama geografskog porekla.

Politika kvaliteta Centra je da:

 • Sve svoje laboratorijske aktivnosti i poslove sertifikacije proizvoda sprovodi objektivno i nepristrasno. 

Objektivnost i nepristrasnost Centar ostvaruje kroz posvećenost i nepristrasnost rukovodstva; održavanjem uspostavljene organizacione strukture, definisanjem ovlašćenja i odgovornosti, i stalnim praćenjem i analizom rizika. Na ovaj način obezbeđuje da osoblje radi nepristrasno i ne bude izloženo komercijalnim, finansijskim ili bilo kakvim drugim pritiscima koji bi mogli da ugroze nepristrasnost. 

 • Da u skladu sa uspostavljenim sistemom menadžmenta ispunjava zahteve standarda:
 • SRPS ISO/IEC 17025:2017 sprovodi sve svoje laboratorijske aktivnosti,
 • SRPS EN ISO/IEC 17065:2016 aktivnosti sertifikacionog tela. 

Centar ima uspostavljeni i održavan sistem menadžmenta koji obuhvata sve sisteme, procese i zapise koji se sprovode i nastaju u laboratorijskim aktivnostima i aktivnostima sertifikacije. Centar, kao akreditovana laboratorija za ispitivanje i kao sertifikaciono telo, sve svoje aktivnosti sprovodi u skladu sa uspostavljenim sistemom menadžmenta (opcija A) i ispunjava sve zahteve standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017 i SRPS EN ISO/IEC 17065:2016, sa ciljem održavanja svog ugleda, dobijanje validnih rezultata, i pružanja poverenja u rad laboratorije korisnicima,  kao i poverenja svim zainteresovanim stranama da sertifikovani proizvodi ispunjavaju specificirane zahteve.

 • Da sve svoje aktivnosti sprovodi kompetentno i konzistentno.

Centar ostvaruje ovu politiku kroz uspostavljenu organizaciju, ovlašćenja i odgovornosti svih svojih saradnika; obezbeđenjem i održavanjem potrebne kompetentnosti osoblja koje ostvaruje dobru profesionalnu praksu; poštujući dokumentovane procese, procedure i uputstva i održavajući konzistentno visoki standard usluga u svim svojim oblastima rada.

Primenom ove Politike kvaliteta, Centar obezbeđuje kompetentnost, konzistentnost i nepristrasnost u svim svojim aktivnostima.

Primenom ove Politike kvaliteta, Centar obezbeđuje kompetentnost, konzistentnost i nepristrasnost, u svim svojim aktivnostima. 

Svo osoblje Centra je upoznato sa ovom politkom; i u obavezi je da je sprovodi, i shodno sopstvenim ovlašćenjima i odgovornostima, doprinosi poboljšanju efektivnosti uspostavljenog sistema menadžmenta.

Beograd, 31. januar 2020.

Donoseći ovu Politiku kvaliteta i održavajući uspostavljeni sistem menadžmenta kvalitetom, rukovodstvo Centra ističe svoju posvećenost razvoju i primeni sistema menadžmenta i zadovoljenju zahteva standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017 i SRPS EN ISO/IEC 17065:2016, kao i svoju i obavezu svih zaposlenih, da shodno sopstvenim ovlašćenjima i odgovornostima ispunjavaju obavezu poboljšavanja njegove efektivnosti.

Pouzdan partner
za Vaš posao.

Kontaktirajte nas da zakažemo sastanak.