Skip to main content

O nama

Centar za ispitivanje namirnica nalazi se u centru Beograda, u ulici Zmaja od Noćaja br. 11, opština Stari grad. Centar za ispitivanje namirnica osnovan je 1952. godine pod tadašnjim imenom Gradska veterinarska stanica. Centar za ispitivanje namirnica postoji više od 70 godina i radi na kontroli bezbednosti hrane u cilju zaštite zdravlja stanovništva i zaštite potrošača. Bogatstvo sadržaja i aktivnosti Centra je veliko, a nije lako ni nabrojati kompanije, organizacije i pojedince s kojima sarađuje ili je sarađivao tokom svog rada.

Brojna manje i više poznata imena doprinela su svojim radom da u dosadašnjem periodu Centar za ispitivanje namirnica postane jedna od eminentnih ustanova koja sprovodi kontrolu bezbednosti hrane i poslove sertifikacije proizvoda. Multidisciplinarni pristup u radu doveo je do raznolikosti profila stručnjaka koji rade u Centru.

Pouzdan partner
za Vaš posao.

Kontaktirajte nas da zakažemo sastanak.