Skip to main content

Budućnost

Osnovni cilj Centra za ispitivanje namirnica, kao moderne visokospecijalizovane ustanove, koja prihvata standarde kvaliteta i prati sve savremene zahteve, jeste da laboratoriju osposobi i pripremi za budući rad u skladu sa zahtevima Evropske unije.

Svakako da je najvažniji cilj Centra da svojim stručnim radom, odnosno tačnošću i pouzdanošću rezultata ispitivanja, zadovolji potrebe svojih korisnika: proizvođača, distributera i uvoznika sirovina, namirnica i hrane, turističko-ugostiteljskih objekata itd. Svoj budući rad Centar će usmeriti i na impementaciju HACCP-a, a kasnije i praćenje kritičnih tačaka u objektima za proizvodnju, promet i ugostiteljstvo. Centar i dalje nastavlja sa stručnim i kvalitetnim radom na dobijanju tačnih i pouzdanih rezultata ispitivanja uz pomoć bržljivo odabranog kadra, čija se doedukacija nikada neće prekinuti, uz stalnu težnju da se uvek može i mora biti bolji.

Centar raspolaže opremom savremene tehnologije neophodnom za laboratorijska ispitivanja koja obavlja.

Na polju sertifikacije proizvoda u organskoj proizvodnji i sertifikacije proizvoda sa oznakom geografskog porekla Centar sprovodi poslove sertifikacije u skladu sa standardom SRPS EN ISO/IEC 17065 i akreditovan je od strane Akreditaciong tela Srbije.

Pouzdan partner
za Vaš posao.

Kontaktirajte nas da zakažemo sastanak.