Skip to main content

Prigovori i žalbe

Postupak rešavanja prigovora i žalbi upućenih Centru za ispitivanje namirnica d.o.o. je utvrđen u CIN-PR-2, Rešavanje prigovora i žalbi

Prigovor - izraz nezadovoljstva, osim žalbe, upućen CIN-u koji se odnosi na njene laboratorijske aktivnosti ili rezultate ispitivanja ili na aktivnosti sertifikacije.

Žalba - zahtev podnosioca da se ponovo razmotri nepovoljna odluka po podnosioca, a u vezi sa poslovima sertifikacije proizvoda. Napomena - U nepovoljne odluke o sertifikaciji spadaju: odbijanje prihvatanje prijave za sertifikaciju, odbijanje da se nastavi postupak sertifikacija, zahtevi za korektivnim merama, odluka da se odbije, smanji, suspenduje ili ukine sertifikacija i bilo koja druga mera koja sprečava sticanje sertifikacije.