Skip to main content

Novo 12.06.2020

12.06.2020. godine je obavljen Pravilnik o izmeni Pravilnika o voćnim sokovima i određenim srodnim proizvodima namenjenim za ljudsku upotrebu, "Službeni glasnik RS", koji stupio je na snagu 20.6.2020.

Ovaj Pravilnik donosi ispravku člana 12. Pravilnika o voćnim sokovima i određenim srodnim proizvodima namenjenim za ljudsku upotrebu ("Službeni glasnik RS", br.103/18, 94/19 i 2/20 - ispravka), gde se reči: "od 1. jula 2020. godine" zamenjuju se rečima: "od 1. januara 2021. godine".

  • Created on .