Skip to main content
Novi Zakon o predmetima opšte upotrebe

Novi Zakon o predmetima opšte upotrebe

Od 11.04.2019. godine stupio je na snagu Zakon o predmetima opšte upotrebe „Sl. glasnik RS“ br. 25/19, a u skladu sa čl. 122 ovog Zakona, od istog dana prestaje da važi Zakon o zdravstvenoj ispravnosti predmeta opšte upotrebe „Sl. glasnik RS“ br. 92/11. Svim subjektima u poslovanju (uvoznicima, distributerima, prerađivačima i proizvođačima) nudimo usluge ispitivanja zdravstvene ispravnosti/bezbednosti/usaglašenosti sa važećim Zakonom i Pravilnikom, ili specifikacijom proizvoda, radi sprovođenja sopstvene, unutrašnje kontrole i stavljanja na tržište samo zdravstveno ispravnih/bezbednih proizvoda.

Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. i This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
Kontakt osoba: Gordana Vraštanović Pavićević, spec.san.hem.

  • Created on .